Home โรงพิมพ์#1

โรงพิมพ์ซองผ้าป่า ใบฏีกา

โรงพิมพ์ซองผ้าป่าซองกฐินใบฎีกา ใช้กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม  พื้นที่ขนาดเอ4 จะใส่ชือผู้ทำบุญได้ 180-200 ชื่อ

 

พิมพ์ สคส การ์ดอวยพร

โรงพิมพ์สคสโปสการ์ดเรารับพิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าออกแบบ

พิมพ์ สมุดโน๊ต

โรงพิมพ์สมุดโน๊ตปกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 210 แกรมขี้นไป  เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ หรือ กรีนรีดก็ได้

พิมพ์ซองฟอยล์

โรงพิมพ์ซองฟอยล์ถุงฟอยล์ สามารถกันแสงแดด กันความชื้น กันน้ำ ได้ดี  นิยมนำมาบรรจุ อาหาร ขนม และยา 

 

พิมพ์ป้ายติดหัวถุง

พิมพ์หนังสือ

โรงพิมพ์หนังสือธรรมะสวดมนต์เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป  หรือ กระดาษถนอมสายตา 

 

พิมพ์กระดาษครอบแก้ว

โรงพิมพ์กระดาษพันแก้วกระดาษสวมแก้วกาแฟ ปลอกสวมแก้วกาแฟ  กระดาษหุ้มแก้วกาแฟ  เป็นสื่อโฆษณาร้านไปในตัว  

 

พิมพ์ซองจดหมาย เอกสาร

โรงพิมพ์ซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารทางการให้ลูกค้า ซองหน้าต่างให้ความสะดวกไม่ต้องเขียนที่อยู่หน้าซอง

 

พิมพ์ประกาศนียบัตร

โรงพิมพ์ประกาศนียบัตรรับจัดทำ พิมพ์ ใบประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรม ใบเกียรติบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ Certificate

 

โรงพิมพ์ หัวจดหมาย

โรงพิมพ์หัวจดหมายหัวจดหมาย  พิมพ์สี ช่วยสร้างภาพลักษณ์  บริษัทได้เป็นอย่างดี ราคาที่คุณพอใจ

 

พิมพ์คูปองตั๋วคอนเสิรต

พิมพ์คูปองตั๋วคอนเสิร์ต

พิมพ์โปสเตอร์

โรงพิมพ์โปสเตอร์เป็นเแผ่นพิมพ์ที่สื่อด้วยภาพ  ใช้ติดโฆษณาตามที่ต่างๆ  ดึงดูดสายตาผู้ที่เดินผ่านไปมา 

 

พิมพ์กล่องครีม

โรงพิมพ์พิมพ์กล่องครีมรับพิมพ์ กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องลิปสติก กล่องอาหารเสริม กล่องใสยา กล่องน้ำหอม

แผ่นพับบทสวดมนต์

พิมพ์แผ่นพับบทสวดมนต์

พิมพ์กระดาษก้อน โน๊ตก้อน

โรงพิมพ์กระดาษก้อนใช้เป็น sales kit ช่วยการขาย กระดาษก้อน   วางอยู่บนโต๊ะลูกค้า   ทำให้ลูกค้าไม่ลืมเรา 

แคตตาล๊อค

พิมพ์แตตตาล็อก

พิมพ์แฟ้มกระดาษ

โรงพิมพ์แฟ้มกระดาษ

การ์ดงานบวช

พิมพ์การ์ดงานบวช

ป้ายห้อยสินค้า

พิมพ์ป้ายห้อยสินค้า

พิมพ์โบรชัวร์

พิมพ์โบรชัวร์

พิมพ์ถุงกระดาษถูงช็อปปิ้ง

พิมพ์ถุงกระดาษถุงช้อปปิ้ง

พิมพ์ใบกำกับภาษี

พิมพ์ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ซองจดหมาย

พิมพ์ซองจดหมายซองเอกสาร

พิมพ์ปฏิทินแขวนจีน

พิมพ์ปฏิทินแขวนจีน