Home โรงพิมพ์#1

พิมพ์ใบกำกับภาษี

 

ใบกำกับภาษี

 

พิมพ์ซองจดหมาย

พิมพ์ซองจดหมายซองเอกสาร

พิมพ์ปฏิทินแขวนจีน

พิมพ์ปฏิทินแขวนจีน

พิมพ์กล่องครีม

โรงพิมพ์พิมพ์กล่องครีมพิมพ์ กล่องสบู่ กล่องครีม กล่องลิปสติก กล่องอาหารเสริม กล่องยา 

แผ่นพับบทสวดมนต์

พิมพ์แผ่นพับบทสวดมนต์

มีทั้งแบบสำเร็จรูป และแบบสั่งทำ

พิมพ์กระดาษก้อน โน๊ตก้อน

โรงพิมพ์กระดาษก้อน

ขนาด 3 x 3 นิ้ว  ความหนา แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

โรงพิมพ์ซองผ้าป่า ใบฏีกา

โรงพิมพ์ซองผ้าป่าซองกฐินใบฎีกา กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม  ขนาดเอ4 จะใส่ชือได้ 180-200 ชื่อ

 

พิมพ์ สคส การ์ดอวยพร

โรงพิมพ์สคสโปสการ์ดเรารับพิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าออกแบบ

พิมพ์ สมุดโน๊ต

โรงพิมพ์สมุดโน๊ตปกใช้กระดาษการ์ดอาร์ต 210 แกรมขี้นไป  เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ หรือ กรีนรีดก็ได้

พิมพ์ซองฟอยล์

โรงพิมพ์ซองฟอยล์ถุงฟอยล์ ซองฟอยล์ กันแดด ความชื้น กันน้ำ นิยมนำมาบรรจุ อาหาร และยา 

 

พิมพ์ป้ายติดหัวถุง

พิมพ์หนังสือ

โรงพิมพ์หนังสือธรรมะสวดมนต์เนื้อในกระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป  หรือ กระดาษถนอมสายตา 

 

พิมพ์กระดาษครอบแก้ว

โรงพิมพ์กระดาษพันแก้วกระดาษสวมแก้วกาแฟ ปลอกสวมแก้วกาแฟ  กระดาษหุ้มแก้วกาแฟ  

พิมพ์ซองจดหมาย เอกสาร

โรงพิมพ์ซองจดหมายสำหรับส่งเอกสารทางการให้ลูกค้า ซองหน้าต่างให้ความสะดวกไม่ต้องเขียนที่อยู่หน้าซอง

 

พิมพ์ประกาศนียบัตร

โรงพิมพ์ประกาศนียบัตรรับจัดทำ พิมพ์ ใบประกาศนียบัตร ใบผ่านการอบรม ใบเกียรติบัตร ใบประกาศเกียรติคุณ Certificate

 

โรงพิมพ์ หัวจดหมาย

โรงพิมพ์หัวจดหมายหัวจดหมาย  พิมพ์สี ช่วยสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ราคาที่คุณพอใจ

 

พิมพ์คูปองตั๋วคอนเสิรต

พิมพ์คูปองตั๋วคอนเสิร์ต

พิมพ์โปสเตอร์

โรงพิมพ์โปสเตอร์แผ่นพิมพ์ที่สื่อด้วยภาพ  ใช้ติดตามที่ต่างๆ  ดึงดูดสายตาผู้ที่เดินผ่านไปมา 

 

แคตตาล๊อค

พิมพ์แตตตาล็อก

พิมพ์แตตตาล็อก ด้วยระบบออฟเซ็ท  สวยงาม ให้ปรูฟก่อนพิมพ์จริง

พิมพ์แฟ้มกระดาษ

โรงพิมพ์แฟ้มกระดาษ

แฟ้มกระดาษ บางที ทำเป็น company  profile

การ์ดงานบวช

พิมพ์การ์ดงานบวช
มี 2 ขนาดให้เลือก

ป้ายห้อยสินค้า

พิมพ์ป้ายห้อยสินค้า

พิมพ์โบรชัวร์

พิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์ ิชัดเจนด้วยระบบออฟเซ็ต

พิมพ์ถุงกระดาษถูงช็อปปิ้ง

พิมพ์ถุงกระดาษถุงช้อปปิ้ง
พิมพ์ถุงกระดาษ ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ