โรงพิมพ์กระดาษก้อน
สมุด turn

พิมพ์กระดาษก้อน

89 / 100

การพิมพ์กระดาษก้อน โน้ตก้อน

กระดาษโน๊ต  กระดาษก้อน โน๊ตก้อน แล้วแต่จะเรียก  ใช้เป็น give away ส่งเสริมการขายได้ดี  เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ประโยชน์   เป็นกระดาษจดบันทึกเล็กๆน้อยๆ แต่สำคัญ  กระดาษก้อน จะวางอยู่บนโต๊ะนานพอสมควร ดังนั้น จะสามารถมองเห็นโฆษณาที่ปรากฏอยู่บนกระดาษ จนเกิดความคุ้นเคยและมักจะเลือกใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นบ่อย ๆ  จึงเป็นตัวเลือกแรกๆของบริษัทชั้นนำ ที่ใช้โฆษณา

เราพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

โดยทั่วไปแล้วนิยมสั่งพิมพ์ในขนาด   3.5 X 3.5 นิ้ว แต่ลูกค้าสามารถระบุขนาดของชิ้นงานและรูปแบบที่ต้องการ  เข้ามาให้ทางโรงพิมพ์ทำการประเมินราคา

กระดาษที่นิยมใช้ในการพิมพ์กระดาษโน้ต, กระดาษก้อน

เนื้อใน นิยมใช้กระดาษปอนด์ ที่มีความหนา 60 – 100 แกรม

  • หน้าปก นิยมใช้กระดาษกระดาษอาร์ต ที่มีความหนา 100 แกรมหรือมากกว่า
  • สำหรับงานที่ใช้กระดาษปอนด์ ที่มีความหนา 80 แกรม จำนวน 100 แผ่น จะได้ชิ้นงานหนา 1 เซนติเมตร
  • หากต้องการได้ชิ้นงานที่มีความหนา 5 เซนติเมตรหรือ 2 นิ้ว จะต้องใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรม ทั้งหมด 500 แผ่น

สำหรับการเข้าเล่ม   จะใช้วิธีการทากาวเพียงด้านเดียว เพื่อความสะดวกในการดึงกระดาษออกมาใช้ออกมาทีละใบ

กระดาษโนต๊ กระดาษก้อน เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ประโยชน์เป็นกระดาษจดบันทึกเล็กๆน้อยๆ แต่สำคัญ  กระดาษก้อน จะวางอยู่บนโต๊ะนานพอสมควร  ดังนั้น จะสามารถมองเห็นโฆษณาที่ปรากฏอยู่บนกระดาษ จนเกิดความคุ้นเคยและมักจะเลือกใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่พบเห็นบ่อย ๆ ไปโดยอัตโนมัติ

 

พิมพ์กระดาษโน๊ตก้อน

กระดาษก้อนมือถือ

ราคากระดาษก้อนมือถือ

ราคากระดาษก้อน

ราคากระดาษก้อน

คลิกเพื่อดู นานาสาระ

พิมพ์ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

Total Page Visits: 1698 - Today Page Visits: 1