พิมพ์โปสเตอร์
สื่อ turn

พิมพ์โปสเตอร์

80 / 100 SEO Score

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์ โปสเตอร์ (POSTER) ด้วยระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ดูดีมีคุณภาพและมาตรฐาน

พิมพ์โปสเตอร์ เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มองเห็นจากระยะไกล จึงต้องมีข้อความที่กระชับรัดกุม ต้องการเรียกร้องความสนใจ

พิมพ์โปสเตอร์

เช่น งานแสดงดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการศึกษา หรือเป็นสื่อการสอนต่างๆ การจัดทำโปสเตอร์ให้ประสบความสำเร็จจำต้องแสดงภาพให้น่าสนใจ มีหัวเรื่องเด่นสดุดตา สามารถเข้าใจได้ในช่วงเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากผู้พบเห็นที่สัญจรไปมามีเวลาค่อนข้างสั้น การพิมพ์ที่ดีมีส่วนทำให้โปสเตอร์นั้น ๆ ดูเด่นและดึงดูดความสนใจได้ดี โปสเตอร์ จะพิมพ์ ด้านเดียว เพราะอีกด้านจะทากาวติดผนัง

โปสเตอร์เป็นเแผ่นพิมพ์ที่สื่อด้วยภาพ  ใช้ติดโฆษณาตามที่ต่างๆ  โปสเตอร์ ที่ดีจะดึงดูดสายตาผู้ที่เดินผ่านไปมา  เราจัดทำโปสเตอร์ ด้วยการพิมพ์สี่สี ระบบออฟเซ็ทที่มีคุณภาพ  สวยสดงดงาม

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

พิมพ์โปสเตอร์

คลิกเพื่อดู      นานาสาระ

พิมพ์โบรชัวร์