พิมพ์ป้ายห้อยสินค้า
turn ป้าย

ป้ายห้อยติดสินค้า ฉลาก

79 / 100 SEO Score

ป้ายห้อยติดสินค้า/ฉลาก

ป้ายห้อยติดสินค้า/ฉลากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสินค้าหลายชนิด  ที่ไม่สามารถพิมพ์รายละเอียดลงบนตัวสินค้านั้นได้

ฉลากเป็นสิ่ง ที่ขาดไม่ได้  สำหรับสินค้าหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์  จำเป็นต้องติดฉลาก และการพิมพ์ฉลากออกมาก็ต้องคมชัด ดูเด่น สะดุดตา เห็นแล้วน่าเชื่อถือ อยากซื้อสินค้านั้น 

ป้ายติดสินค้า/ฉลาก จะบอกถึง รายละเอียด เช่น

1. ชื่อ ประเภทสินค้า กรณีนำเข้าให้ระบุประเทศที่ผลิต              

2. ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทย

3. ชื่อ/เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในไทยของผู้นำ         

4. สถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งหรือนำเข้าเพื่อขาย

5. ขนาดหรือปริมาณหรือปริมาตรหรือน้ำหนักของสินค้า         

6. วิธีใช้

7. ข้อแนะนำการใช้หรือห้ามใช้                     

8. คำเตือน (ถ้ามี)

9. วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือหมดอายุ                                     

10. ราคาระบุหน่วยเป็นบาท

ป้ายห้อยติดสินค้า

การพิมพ์ฉลากออกมาก็ต้องคมชัด ดูเด่น สะดุดตา  เห็นแล้วน่าซื้อสินค้านั้น ถ้าพิมพ์ฉลากออกมาได้ดี  อาจมีผลต่อยอดขายสินค้าได้ งานพิมพ์ฉลากของเรา  มีสีสันสมจริง ภาพคมชัด ทนต่อแสงและการขีดข่วน  พิมพ์ฉลากด้วย ระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ในราคาที่ย่อมเยา ถ้าต้องการติดฉลากไว้บนสินค้า อาจจะใช้สติ๊กเกอร์

แนะนำ   LINK      สติ๊กเกอร์ติดสินค้า

    นานาสาระ