พิมพ์กระดาษพันแก้ว
turn บรรจุภัณฑ์ ป้าย

พิมพ์กระดาษครอบแก้ว

15 / 100 SEO Score

พิมพ์กระดาษครอบแก้ว

 

 

 

 

โรงพิมพ์ เจอาร์ พิมพ์กระดาษครอบแก้ว CUP SLEEVE บางทีก็เรียก  กระดาษสวมแก้วกาแฟ ปลอกสวมแก้วกาแฟ  กระดาษหุ้มแก้วกาแฟ  ใช้เพื่อให้มีเอกลักษณ์ของร้าน  ทำให้ลูกค้าจดจำได้  และยังเป็นสื่อโฆษณาร้านไปในตัว  รวมทั้งกันความร้อน  ความเย็นจากไปแก้วได้  เราพิมพ์กระดาษดาษครอบแก้ว  สวมกับแก้วได้ 3 ขนาด

นานาสาระ