พิมพ์หนังสือสวดมนต์

88 / 100

พิมพ์หนังสือสวดมนต์

พิมพ์หนังสือสวดมนต์  กระดาษที่ใช้ทำเนื้อในหนังสือใช้กระดาษปอนด์  กระดาษถนอมสายตา  80 แกรมขึ้นไป 

การเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือ มีแบบเย็บมุงหลังคา และไสสันทากาว

พิมพ์หนังสือสวดมนต์

กระดาษที่ใช้ในการผลิต หนังสือ (Book)
– ปอนด์ (Bond Paper) 70-310 แกรม
– อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) 90-310 แกรม
– การ์ดขาว (White Card Paper) 90-310 แกรม
-กระดาษ ถนอมสายตา (green read paper) 75 แกรม

แบบของการเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือ เย็บมุงหลังคา

หรือ ไสสันทากาว (ความหนาของเล่มไม่ควรต่ำกว่า 2 ม.ม.หากต้องการไสกาว)

การปรู๊ฟจากโรงพิมพ์ ขั้นแรก จะปรูฟด้วย ink jet ก่อน เมื่อทุกอย่าง ถูกต้อง จะปรูฟด้วย digital

ใช้กระดาษปอนด์ 120 แกรมขึ้นไป หรือ กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 160 แกรมขึ้นไป

หรือกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป หรือ เพื่อความประหยัด บางครั้งใช้กระดาษ

เนื้อเดียวกับเนื้อใน พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบงานพิมพ์หนังสือ

ปกสามารถ เคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือ ด้าน หรือ spot uv หรือปั้มนูน ปั้มทอง

หรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้ กระดาษอาร์ต ที่มี

ความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

เจอาร์ แนะนำ ขนาดมาตรฐาน หนังสือ (Book) ขนาด 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”
8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)

หนังสือรุ่น หน้งสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือแบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน

หนังสือแนะแนวการศึกษา หนังสือวิชาชีพ คู่มือการเรียน/การสอน หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น

หนังสือข่าวภายในองค์กร หนังสือเด็ก จุลสาร เป็นวารสารขนาดเล็กหรือมีจำนวนหน้าไม่มาก

รับทำขั้นต่ำ 1000 เล่ม

กระดาษที่ใช้ทำเนื้อในหนังสือ เป็นกระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป  หรือ กระดาษอาร์ตมัน /ด้าน 90 แกรมขึ้นไป  หรือ กระดาษถนอมสายตา  กระดาษที่ใช้ในการผลิต หนังสือ 

คลิกเพื่อดู     แผ่นพับบทสวดมนต์   

พิมพ์แผ่นพับบทสวดมนต์ 

นานาสาระ

Total Page Visits: 3704 - Today Page Visits: 3

Related Posts

error: Content is protected !!
โทรเลย