หัวจดหมาย
turn

พิมพ์หัวจดหมาย#1

83 / 100

พิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย ด้วยระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา ไซส์มาตรฐานคือ ไซส์ A4 (24×29.7 ซม. หรือ 8.25”x 11.75” )

หัวจดหมาย คือการพิมพ์โลโก้หรือชื่อหน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจลงบนหัวกระดาษเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีประโยชน์เป็นอย่างมากในการแสดงตัวตนว่าจดหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกส่งมาจากหน่วยงานนี้จริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ใบรับรองการทำงาน, ใบแจ้งหนี้หรือค้าบริการ, จดหมายเวียน หรือเอกสารอื่น ๆ โดยมากแล้ว กระดาษหัวจดหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบนี้จะมีการสั่งพิมพ์ซองจดหมายควบคู่กันไปด้วยให้เข้าชุดกัน ทำให้เอกสารดูมีระดับ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่พบเห็นหรือได้รับ

นอกจากนี้การพิมพ์หัวจดหมาย ยังสามารถใช้เป็นสื่อในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย โดยการพิมพ์ข้อความโฆษณาสั้นลงบนหัวกระดาษของสมุดโน้ตหรือสมุดฉีกเล่มเล็ก ๆ แล้วแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้งานกันอย่างเสรี ซึ่งกระดาษหัวจดหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบนี้จะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ซองแต่อย่างใด ออกจะเป็นแนวกระดาษโน้ตมากกว่าจดหมาย

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับหัวจดหมาย

  • ขนาดมาตรฐานของหัวจดหมายที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ คือขนาดกระดาษ A4 หรือคิดเป็นสัดส่วนกว้าง X ยาว ก็จะได้เท่ากับ 25 X 11.75 นิ้ว หรือ 21 X 29.7 เซนติเมตร
  • ในส่วนของกระดาษที่ใช้พิมพ์หัวจดหมายนั้น นิยมใช้กระดาษปอนด์ ขนาดความหนาตั้งแต่ 80 – 100 แกรม
  • กระดาษหัวจดหมาย นิยมเข้าเล่มด้วยวิธีกาวหัว เพื่อให้สะดวกต่อการฉีกออกมาทีละแผ่น
  • กระดาษหัวจดหมายที่สั่งพิมพ์แบบเป็นรีม (รีมละ 500 ใบ) จะไม่มีการเข้าเล่มให้
  • กระดาษหัวจดหมาย 1 เล่ม จะมีกระดาษทั้งหมด 100 ใบ

จำนวนขั้นต่ำในการสั่งพิมพ์หัวจดหมาย

  • ถ้าต้องการสั่งเป็นเล่ม ต้องสั่งอย่างน้อย 10 เล่มขึ้นไป
  • ถ้าต้องการสั่งเป็นรีม ต้องสั่งอย่างน้อย 2 รีมขึ้นไป หรือ 1,000 ใบ

คำแนะนำในการเตรียมงานพิมพ์หัวจดหมาย

  • กำหนดวัตถุประสงค์ในการพิมพ์หัวจดหมาย ว่าต้องการทำแจกหรือทำไว้ใช้ในหน่วยงาน หากต้องการพิมพ์ซองด้วยให้แจ้งทางโรงพิมพ์ด้วย

พิมพ์หัวจดหมายพิมพ์หัวจดหมายพิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมายพิมพ์หัวจดหมาย

 

ในการออกแบบหัวจดหมาย ควรจัดทำพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ เช่น นามบัตร และซอง เพื่อให้รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นในทิศทางเดียวกัน

งานพิมพ์หัวจดหมายโดยส่วนใหญ่จะพิมพ์เพียงด้านเดียว พิมพ์สีเดียวหรือสองสี สามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงาม ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า ใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง   ในการออกแบบให้คำนึงถึงพื้นที่สำหรับการใช้สอย การวางโลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ   เมื่อเลือกรูปแบบหัวจดหมายได้แล้ว ทำอาร์ตเวิร์ค ต้นฉบับของหัวจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งให้ โรงพิมพ์ ตีราคาต่อไป ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ถ้าสั่งเป็นเล่ม ๆ ละ 100 ใบ ถ้าสั่งเป็นรีม ๆ ละ 500 ใบ

 

พิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย

 

 

คลิกเพื่อดู       พิมพ์ซองจดหมาย 

นานาสาระ                 

Total Page Visits: 7755 - Today Page Visits: 3