พิมพ์หัวจดหมาย
turn

พิมพ์หัวจดหมาย

79 / 100 SEO Score

พิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย ด้วยระบบออฟเซ็ท คุณภาพสูง ในราคาย่อมเยา

พิมพ์หัวจดหมาย ใช้กระดาษปอนด์ ความหนา 80 แกรม  ลูกค้าบางรายอาจใช้ 100 แกรม

ไซส์มาตรฐานคือ ไซส์ A4 (24×29.7 ซม. หรือ 8.25”x 11.75” )

พิมพ์หัวจดหมายพิมพ์หัวจดหมายพิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมายพิมพ์หัวจดหมาย

 

ในการออกแบบหัวจดหมาย ควรจัดทำพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ เช่น นามบัตร และซอง เพื่อให้รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นในทิศทางเดียวกัน

งานพิมพ์หัวจดหมายโดยส่วนใหญ่จะพิมพ์เพียงด้านเดียว พิมพ์สีเดียวหรือสองสี สามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงาม ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า ใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง   ในการออกแบบให้คำนึงถึงพื้นที่สำหรับการใช้สอย การวางโลโก้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ   เมื่อเลือกรูปแบบหัวจดหมายได้แล้ว ทำอาร์ตเวิร์ค ต้นฉบับของหัวจดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งให้ โรงพิมพ์ ตีราคาต่อไป ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ถ้าสั่งเป็นเล่ม ๆ ละ 100 ใบ ถ้าสั่งเป็นรีม ๆ ละ 500 ใบ

พิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย

พิมพ์หัวจดหมาย

คลิกเพื่อดู       พิมพ์ซองจดหมาย 

นานาสาระ