ประกาศนียบัตร
turn การ์ด

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร#1

84 / 100

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร เกียรติบัตร วุติบัตร

โรงพิมพ์ของเรามีบริการ พิมพ์ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร, วุฒิบัตร, ใบผ่านการอบรม (Certificate), ใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ด้วยระบบออฟเซ็ตและระบบดิจิตอลพริ้นติ้ง เพื่อให้ได้ชิ้นงานสำเร็จที่คมชัด ดูน่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ

ความแตกต่างระหว่างใบประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร และวุฒิบัตรที่ทำให้หลายคนสับสน มีดังนี้ค่ะ

  1. ใบประกาศนียบัตรหรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่าใบประกาศนั้น คือเอกสารที่ออกให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับปริญญา
  2. เกียรติบัตร คือเอกสารที่มอบให้แก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ เช่น นักเรียนดีเด่น, พนักงานดีเด่น, บุคคลดีเด่น หรือผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันอย่างนักกีฬาและผู้ที่มีได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ จนสามารถคว้าชัยชนะกลับมาได้อย่างเต็มภาคภูมิ
  3. วุฒิบัตร คือเอกสารรับรองผู้ที่มีชื่ออยู่บนเอกสารฉบับนี้ว่า ได้ผ่านการเรียนรู้หรือการอบรมอย่างถูกต้องตามหลักสูตรที่ได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี, การอบรมวิชาชีพ หรือการอบรมหลักธรรมคำสอนทางศาสนา เป็นต้น

กระดาษที่นิยมนำมาใช้พิมพ์ ได้แก่

  • กระดาษการ์ดขาว ขนาดความหนา 210 แกรม
  • กระดาษอาร์ตมัน ขนาดความหนา 210 แกรม
  • กระดาษเท็กซ์เจอร์ ACQ

ขนาดของกระดาษที่นิยมผลิตมากที่สุดคือ

  • ขนาดกว้าง X ยาว = 8.27 x 11.69 นิ้ว หรือขนาดกระดาษ A4
  • ขนาดกว้าง X ยาว = 5.83 x 8.27 นิ้ว หรือขนาดกระดาษ A5

ท่านที่มีความประสงค์ในการสั่งพิมพ์  สามารถแจ้งความจำนงของท่านพร้อมรายละเอียดและรูปแบบที่ต้องการเข้ามาที่โรงพิมพ์ เพื่อให้เราทำการประเมินค่าใช้จ่ายให้ได้ตลอดเวลาค่ะ

เราพิมพ์ด้วย ระบบออฟเซ็ท และระบบดิจิตอล คมชัด 

ใบประกาศนียบัตร

สั่งจำนวนน้อย ตั้งแต่ 30 ใบขึ้นไป เราพิมพ์ด้วย ดิจิตอล ออฟเซ็ท  ใช้กระดาษอาร์ต พิมพ์ 4 สีได้ แต่ไม่ได้ปั้มทองเค ถ้าสั่งตั้งแต่ 500 ใบขึ้นไป พิมพ์ด้วยระบบ ออฟเซ็ท ปั้มทองเคได้

ใบประกาศนียบัตร

เทคนิกการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ใบประกาศนียบัตรใบเกียรติบัตร(Certificate)

– เคลือบ UV

– เคลือบด้าน / เคลือบมัน

– เคลือบ Soprt UV

– ปั้มนูน

– ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ

– สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)

– พับ (Fold)

ใบประกาศนียบัตร

พิมพ์ประกาศนียบัตร

 

 

 

 

คลิกเพื่อดู    นานาสาระ

พิมพ์หนังสือรุ่น

Total Page Visits: 65224 - Today Page Visits: 16