Uncategorized

กระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์

14 / 100

โรงพิมพ์ ทั่วไป จะใช้กระดาษ ดังนี้

1.กระดาษปอนด์  

เป็นกระดาษที่ใช้ทำสมุด ของนักเรียน กระดาษถ่ายเอกสารก็เป็นกระดาษปอนด์  ขนาดแกรมหนา      ตั้งแต่  55 แกรม, 60 แกรม, 70 แกรม, 80 แกรม, 100 แกรม, 120 แกรม
ปอนด์ 55 จะใช้เป็นแผ่นแรกของแบบฟอร์มต่าง เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน  ยังใช้ พิมพ์ ปฏิทินแขวนจีน  ส่วนกระดาษปอนด์ 80 นิยมใช้ พิมพ์หัวจดหมาย  ทำ โน๊ตก้อน ทำ เนื้อในสมุดโน๊ต ปอนด์ 100 แกรม ใช้ทำซองจดหมาย

2.กระดาษแบงค์  

ราคาแพงกว่ากระดาษปอนด์นิดหน่อย มีหลากหลายสีให้เลือกเช่น ชมพู ฟ้า เขียว และเหลือง เนื้อ    กระดาษเหมือนกระดาษปอนด์ ความหนา 55 แกรม ใช้ พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น ใบสำคัญจ่าย   ใบสำคัญรับ

3.กระดาษปรู๊ฟ   

เป็นกระดาษเนื้อไม่แน่น สีออกเทา ราคาถูกกว่ากระดาษปอนด์ กระดาษชนิดนี้ คือกระดาษที่ใช้พิมพ์    น.ส.พ.

4.กระดาษเคมี  

 เป็นกระดาษที่มีก็อปปี้ในตัว มีสีขาว ฟ้า ชมพุ เหลือง เขียว สามารถเขียนติดถึงกระดาษเคมีแผ่นล่างได้  ใช้ พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องการก็อปปี้ในตัว  เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

5.กระดาษถนอมสายตา

หรือ green read paper เป็นกระดาษไม่เคลือบผิวที่ไม่สะท้อนแสงเข้าตา  สีครีมไข่ไก่  มีขนาด 65 และ 75 แกรม นิยมนำมาพิมพ์ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค พวกนิยาย

6.กระดาษอาร์ต 

 มีทั้งอาร์ตมัน อาร์ตด้าน เนื้อแน่น เหมาะกับงานพิมพ์สอดสี มี 90  105 120 130 140 160 แกรม นิยมนำมาพิมพ์  โบรชัวร์

7.กระดาษการ์ดอาร์ต 
เป็นกระดาษอาร์ตหนาแข็ง ตั้งแต่ 190 แกรมขี้นไป เหมาะทำปกหนังสือ โปสเตอร์ กล่องกระดาษ   ปฏิทินตั้งโต๊ะ จะใช้ กระดาษการ์ดอาร์ต 210, 230, 260 แกรม   ถ้าเป็น ถุงแฟชั่น  ถุงช้อปปิ้ง จะใช้ การ์ดอาร์ต 160, 190,  210, 230 แกรม สำหรับ แผ่นพับบทสวดมนต์ ใช้การ์ดอาร์ต 230 แกรม  ส่วน พิมพ์แฟ้มกระดาษ จะใช้ การ์ดอาร์ต ตั้งแต่ 300 แกรมขื้นไป

8.กระดาษสติกเกอร์ 

มีทั้งสติ๊กเกอร์มันและด้าน ยังมีสติ๊กเกอร์ พีวีซี ซึีงเป็นสติ๊กเกอร์กันน้ำ ด้านหลังมีกาว ใช้ติดวัสดุ ทำป้ายแท็ก ฉลากสินค้า ติดโลโก้ หรือติดปกซีดี

9.กระดาษคร๊าฟ

น้ำตาล 150, 185 แกรม ใช้ทำ ถุงกระดาษ กระดาษสวมถ้วยแก้วกาแฟ หรือ กระดาษครอบถ้วยแก้วกาแฟ ใช้กระดาษคร๊าฟ 230 แกรม

Total Page Visits: 13856 - Today Page Visits: 3