Uncategorized

ระบบการเคลือบ

84 / 100

ระบบการเคลือบ

เคลือบ เงา  ด้วยน้ำยา(COATING)

การเคลือบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้มีสีสันที่สดใส   ยังเป็นการป้องกัน รอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขี้น  พวกกล่องกระดาษจำเป็นต้องเคลือบ เพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างขนส่ง  และยังเป็นการป้องกันความชื้นอีกด้วย

1 เคลือบวานิช (vanish)  เป็นกระบวนการเคลือบโดยเท วานิช สู่เครื่องเคลือบ แล้วทำการเคลือบสิ่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มสีสัน และความเงาของสิ่งพิมพ์ทำให้เกิดการสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น  เป็นการเคลือบที่มีราคาถุก  แต่จะเงาไม่มาก

2 การเคลือบ ยู.วี. (UV) มีขั้นตอน คือ ปล่อยชิ้นงานผ่านโมเคลือบเพื่อรับน้ำยายูวี จากโมลด์ แล้วผ่านตู้อบยู.วี. จะแห้งและเซ็ตตัวหลังจากได้รับคลื่นยู.วี.จากหลอด ยู.วี.ภายในตู้อบ  เคลือบยูวีจะแพงกว่าเคลือบวานิช แต่เงากว่า

3 การเคลือบสปอตยูวี  เป็นการเคลือบ ยูวี เหมือนกัน แต่เน้นเฉพาะจุดที่ต้องการเน้น  ราคาจะแพงกว่า การเคลือบยูวี

ระบบการเคลือบ

เคลือบ โอพีพี (เคลือบพลาสติค) จะแพงกว่า เคลือบ ยูวี

เป็นกระบวนการเคลือบโดยหลักการกด และรีดฟิล์มพลาสติก ลงบนกระดาษ กาวบนฟิล์มพลาสติกจะสัมผัส กับกระดาษ ผ่านลูกรีดที่มีแรงกด เพื่อรีดฟองอากาศออก รีดเพื่อให้การเกาะติดกระดาษ แล้วผ่านความร้อน เพื่อให้กาวเซ็ตตัวและแห้ง

ข้อดี

ป้องกันรอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์  ป้องกันความชื้นจากละอองน้ำ  อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

นานาสาระ